Hamnkommitté

Kommittén har följande ledamöter

Lars Svard 
Tomas Hall (Hamnvärd)
Per Wiklund

Kommittén har till uppgift att handlägga hamnspecifika frågor och förvaltning.