Holmkommitté

Kommittén har följande ledamöter:

Juha Rapola holmvärd
Torbjörn Ericson
Roger Svensson
Thomas Öqvist

Kommittén har till uppgift att handlägga frågor och förvaltning specifikt för Lillöörarna.