Holmkommitté

Kommittén har följande ledamöter:

Juha Rapola holmvärd (för kontaktuppgifter, klicka på Om Navis => Styrelse)
Thomas Öqvist

Kommittén har till uppgift att handlägga frågor och förvaltning specifikt för Lillöörarna.