Holmkommitté

Kommittén har följande ledamöter:

Tony Starring holmvärd
Mikael Malmqvist
Peter Järdemar
Teresa Järdemar
Linnea Starring
Johan Wennberg

Kommittén har till uppgift att handlägga frågor och förvaltning specifikt för Skepparholmen.