Fr.o.m 2018-06-05 skall medlem uppvisa förarintyg eller högre nautisk kompetens för att ingå avtal om förtöjningsplats i Djurgårdshamnen.

Ni ansöker om förtöjningsplats på medelmssidorna.