Den som kan bidra till Navigationssällskapet's utveckling kan bli medlem.

Inträdesavgift 2500 kr, ordinarie årsavgift 1000 kr (senior 700 kr, familjemedlem 300 kr, junior 300 kr), faktureras efter ansökan godkänts.

I det fall ni beviljas medlemskap i föreningen förbinder ni er att efterleva föreningens stadgar och reglementen och andra policy's som finns  publicerade på denna hemsida.

Som medlem kan ni ansöka om förtöjningsplats i vår hamn på djurgården, när det blir vakanser i hamnen till delas platser i turordning beroende på fartygets storlek och typ.