Sällskapets avgifter 2020

Medlemsavgifter    
Inträdesavgift    2500:-
Fullbetalande medlem/år  1000:-
Familjemedlem (med samma adress som fullbetalande medlem)/år 300:- 
Juniormedlem (under 25 år)/år 300:- 
Seniormedlem (65 år eller mer)/år 700:- 
Ö-märke per säsong för medlemsbåt för fria dygn på Lillöörarna och Skepparholmen.    800:- 
Avgift för sommarplats i Djurgårdshamnen   
Boj/bom-förtöjning, båt med löa upp till 12m
(båtens största bredd räknas)
24:-/cm
Boj/bom-förtöjning, båt med löa över 12m
(båtens största bredd räknas)
27:-/cm
Långsides förtöjning (båtens totala längd räknas, löa) 17:-/cm
Minimiavgift per säsong 5500:-
Elanslutning fartyg upp till 8 meter, per sommar säsong 800:-
Elanslutning fartyg upp till 12 meter, per sommar säsong 1400:-
Elanslutning fartyg över till 12 meter, per sommar säsong 2800:-
Avgift för plats i vinterhamn
Långsides förtöjning, löa uppt ill 12m
(båtens största bredd räknas)
21:-/cm
Långsides förtöjning för båt med löa över 12m (båtens största bredd räknas) 22:-/cm
Minimiavgift per säsong 2750:-
Gästplatsavgifter  
Medlemsrabatt på bryggavgift i Djurgårdshamen.  50% på ordinarie avgift 
Ö-märke per säsong för medlemsbåt för fria dygn på Lillöörarna och Skepparholmen.  800:-
Lillöörarna,
Bryggavgift medlem utan ömärke. 50% av ordinarie avgift
Bryggavgift  / dygn inkl el ej medlem 300:-
Bryggavgift dag ej medlem 150:-
Hyra av hytt i klubbhuset, 1-2 personer / dygn 200:-
Hyra av hytt 1 i gäststugan, 1x80 + 1x120 cm  bäddar / dygn 350:-
Hyra av hytt 2 i gäststugan, 2x80 cm bäddar /dygn 350:-
Bristfällig städning av gästhytt efter avslutad vistelse 800:-
Under midsommarhelgen (ankomst torsdag-söndag),  gäller 50% pristillägg på hytterna
Skepparholmen   
Bryggavgift medlem utan ömärke. 50% av ordinarier avgift
Bryggavgift  / dygn inkl el 200:-
   
Samtliga angivna priser är i valuta SEK  
Klubbemblem, standertar & övrigt
se shop.navis.se

 

Uppdaterat 2020-09-29