Sällskapets avgifter

 Medlemsavgifter    
 Inträdesavgift    1500:-
 Fullbetalande medlem/år  1000:-
 Familjemedlem (med samma adress som fullbetalande
 medlem)/år
300:- 
 Juniormedlem (under 25 år)/år 300:- 
 Seniormedlem (65 år eller mer)/år 700:- 
   
 Hamnavgift Djurgårdshamnen (sommar)  
 Bojförtöjning (båtens största bredd räknas) 23:-/cm
 Långsides förtöjning (båtens totala längd räknas) 17:-/cm
 Minimiavgift 4500:-
   
 Gästplatsavgifter  
 Djurgårdshamnen  
Klicka här
Skepparholmen 
 Bryggavgift medlem / dygn inkl el 100:- 
 Bryggavgift ej medlem / dygn inkl el 200:- 
 Ö-märke per säsong för medlemsbåt för fria dygn (gäller även Lillöörarna) 600:- 
Depositionsavgift för nyckel till bastu på öarna 300:- 
Lillöörarna, klicka här för avgifter   
Klubbemblem, standertar & övrigt  
 Allmän standert/kompetensstandert, liten 180:- 
 Allmän standert/kompetensstandert, stor 200:- 
 Blazermärke 80:- 
 Mössmärke 120:- 
 Manschettknappar/par 120:- 
 Allmän medlemsnål 40:- 
 Skepparnål 40:- 
 Navis-tröja 200:- 
 Navis-mössa 100:- 
 T-tröja med Navis-märke 100:-