Styrelsen ger följande anvisningar för umgänge vid Navis hamnar under den nu rådande coronapandemin. Våra anvisningar grundar sig i huvudsak på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har publicerat.

Allmänt

 • Håll dig hemma om du känner dig det minsta sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmvatten
 • Använd handsprit
 • Håll 1,5 till 2 meters avstånd till andra
 • Undvik folksamlingar
 • Är man 70 år eller äldre – var extra försiktig
 • Använd ditt goda omdöme!

Utomhus, t.ex. på bryggor

 • Smittorisken är lägre utomhus än inomhus, men håll ändå avstånd på minst 1,5 meter till andra personer

Inomhus – i samlingsutrymmen

 • Smittorisken är högre inomhus än utomhus
 • Man kan umgås i mindre grupper med andra personer som du annars träffar ofta, t.ex. din familj och vänner
 • Två olika sällskap mer flera personer bör inte vistas samtidigt i lokalen

Inomhus – toaletter

 • Undvik att beröra så många ytor
 • Efter du tvättat händerna, behåll en pappersservett i handen – därefter stänger du toa-lock och trycker ned dörrhandtaget för att öppna dörren. Släng pappersservetten i papperskorg utanför dörren. Man vet inte om eller hur länge viruset överlever på släta ytor.

Inomhus - dusch

 • Duscha en person i taget – rikligt med vattenaerosoler som ökar smittorisken
 • Öppna duschdörren på samma sätt som ovan

Inomhus – bastu

 • Använd inte bastun. Utrymmet är trångt och när vattenångan från stenhällen sprider sig bildas aerosoler som hjälper till att transportera viruspartiklar.

--------