Den som kan bidra till Navigationssällskapet's utveckling kan bli medlem.
Efter det ni skickat in er ansökan nedan, skicka ett e-post meddelande till kansli@navis.se och meddela vad ni kan bidra med, uppge även ert namn och ansökningsdatum i e-post meddelandet.
Inträdesavgift 2500 kr, ordinarie årsavgift 1000 kr, senior 700 kr, faktureras efter ansökan godkänts.
I det fall ni beviljas medlemskap i föreningen förbinder ni er att efterleva föreningens stadgar och reglementen och andra policy's som finns  publicerade på denna hemsida.