Funktionärer

Se även styrelsefliken

 

 
Hamnvärd
Djurgårdshamnen 
Stockholm

08-661 94 94 ank. 3
 
Sarunrat Peangphetchkul (Alice)

Kanslist

08-661 94 94 ank. 1

 

   
Håkan Stenhardt

Utbildare

 

   
Vakant

Holmvärd Västerviken 

 

Revisorer: Joakim Viberg (aukt.rev.), ordinarie revisor

                   Leif Bocké, internrevisor

Valberedning: Björn Malmgren, Fredrik Lindgren, Steven Kjell