Funktionärer

Se även styrelsefliken

 

 
Jonathan Bernhardt

Hamnvärd Djurgårdshamnen
hamnen@navis.se
0763093229
 
Sarunrat Peangphetchkul (Alice)

Kanslist
kansli@navis.se
08-661 94 94 ank. 1

 

   
Håkan Stenhardt

Utbildare

 

   

Vakant

Holmvärd Västerviken 

 

Revisorer:  Anna Andersson, ordinarie revisor
                    Lovisa Brag, revisorssuppleant

 

Valberedning: Fredrik Lindgren, Karin Stampes, Claes Völcker
                         valberedning@navis.se