Funktionärer

Se även styrelsefliken

 

 Rasmus Berg

Hamnkapten

0707-32 34 41
Jane Challis

Kanslist

08-661 94 94, 0700-90 59 92

 


Klubbmästare

Vakant
Håkan Stenhardt

Utbildare

 

Eva Ullberg

Holmvärd Skepparholmen 

tillsammans med Anders Norin
Vakant

Holmvärd Västerviken 

 

Revisorer: Johan Bergström (aukt.rev.), ordinarie revisor

                   Christer Henke, ordinarie revisor

                   Leif Bocké, revisorssuppleant

Valberedning: Björn Malmgren, Jenny Holmström, Fredrik Lindgren

 

Kansli

 

Navis kansli ligger i klubbhuset i Djurgårdshamnen. Där finns också hamnkaptenens kontor.

Adress:

Ryssviksvägen 12, 115 21 Stockholm

Telefon:

08-661 94 94

Gästhamn:
08-662 11 27

E-post:

kansli@navis.se - Medlems- och fakturarelaterade frågor

 

hamnen@navis.se - Frågor om Djurgårdshamnen

 

hamnkapten@navis.se - Frågor om gästplatser och daglig drift maj-okt

 

utbildning@navis.se - Frågor om kurser 

redaktor@navis.se - Synpunkter och bidrag till hemsidan, Navisbladet och matrikel.

Telefontid:

Måndag-fredag kl 09.00-17.00

Expeditionstid: 

Tisdag, torsdag kl 12.00-15.00

Kanslist:

Jane Challis

Bankgiro:

5589-8134

Swish

Swish nr 123 132 50 83 Djurgårdshamnen
Swish nr 123 539 34 59 Lillöörarna
Swish nr 123 224 17 76 Skepparholmen

Uppge alltid vad betalning avser och antal, samt namn på klubbholmen, skriv i klubbholmens liggare att betalning gjort med swish om det avser bryggavgift,visa transaktionen i telefon för holmfunktionären vid uppmaning om detta).