Funktionärer

Se även styrelsefliken

 

Rasmus Berg

Hamnkapten

08-661 94 94 ank. 2
 
Vakant

Kanslist

08-661 94 94 ank. 1

 

   
Håkan Stenhardt

Utbildare

 

   
Vakant

Holmvärd Västerviken 

 

Revisorer: Joakim Viberg (aukt.rev.), ordinarie revisor

                   Leif Bocké, internrevisor

Valberedning: Björn Malmgren, Fredrik Lindgren, Steven Kjell

 

Kansli

 

Navis kansli ligger i klubbhuset i Djurgårdshamnen. Där finns också hamnkaptenens kontor.

Adress:

Ryssviksvägen 12, 115 21 Stockholm

Telefon:

08-661 94 94 ank. 1

Gästhamn:

08-661 94 94 ank. 2

E-post:

kansli@navis.se - Medlems- och fakturarelaterade frågor

 

hamnen@navis.se - Frågor om Djurgårdshamnen

 

hamnkapten@navis.se - Frågor om gästplatser och daglig drift maj-okt

 

utbildning@navis.se - Frågor om kurser 

redaktor@navis.se - Synpunkter och bidrag till hemsidan och Navisbladet.

Telefontid:

Måndag-Tisdag kl 13.00-17.00,
Onsdag -Torsdag kl 10.00-14.00

Expeditionstid: 

Måndag-Tisdag kl 13.00-17.00,
Onsdag -Torsdag kl 10.00-14.00

Kanslist:

Vakant

 

 

Bankgiro:

5589-8134

Swish

Swish nr 123 132 50 83 Djurgårdshamnen
Swish nr 123 539 34 59 Lillöörarna
Swish nr 123 224 17 76 Skepparholmen
Obs! Enbart förtöjningsavgift kan betalas med swish.

Uppge alltid vad betalning avser och antal, samt namn på klubbholmen, skriv i klubbholmens liggare att betalning gjort med swish, visa transaktionen i telefon för holmfunktionären vid uppmaning om detta.