Rapport Lillöörarna juni 2017

Aktivitetsveckan 19 till 28 maj har besökts i olika omgångar/dagar av totalt 14 medlemmar plus en icke medlem som alla utfört allt från ett till flera dagars dagsverken och några få har arbetat hela perioden på 9 dagar. Måltider har lagats med kvalitativa råvaror och har ätits gemensamt vilket varit mycket uppskattat.

⦁ Vattenreningsverket är inkopplat efter visst detektivarbete med att hitta alla delar.

⦁ Takpapp på vedboden har lagts.

⦁ Vedboden är grundmålad och delvis färdigmålad.

⦁ Verktygscontainern har fått taket helt klart med vindskivor mm. Loftgavlarna återstår.

⦁ Hela verktygscontainern är färdigmålad förutom dörren.

⦁ Väggbeklädnaden är färdigmonterad invändigt i verktygscontainern. Hyllor mm ska monteras.

⦁ Grusgången med kantsten är anlagd från Klubbhuset till Perstorpet. Gångarna är krattade.

⦁ Bastu och klubbstuga med gästhytter har grundligt städats.

⦁ Ytterbelysningslampor på gångstigarna är lagade och rengjorda.

⦁ Klubbstugans diskvattenutsläpp är ihopkopplad med evakueringsrör.

⦁ Vinterskivor som täcker bodegan är inplockade och förvaringen är delvis omorganiserad.

⦁ Golvets ramverk till ”nya” toaletthuset är byggt och placerat på prov ovanför målarbodarna.

⦁ Ny trappa från badstranden upp till bastudäcket är byggd och klar.

⦁ Många förtöjningsfjädrar på stora bryggan har plockats bort och resten kommer att tas bort. Varje båt skall ha egna avfjädrade förtöjningstampar framöver.

⦁ Elarbeten är påbörjade och kommer att slutföras under året.

⦁ Tång som täckte hela badstrandsremsan är borttagen.

⦁ Toaletterna är rengjorda från golv till tak och desinficerade.

⦁ Ledade golvmoppar är inköpta och placerade i klubbstugan och Perstorp. Sophink står nu i bastun och det finns torkpapper, svampar mm för rengöring i bastun.

⦁ 7 st helt nya bojstenar och nya bojar, tenrör och kättingar är utplacerade den 13 juni 2017.

⦁ Ny spis till klubbstugan med ”vanliga” vred och självrengörande ugn är inköpt till ön.

⦁ Nya dammsugare ”Nilfisk” är inköpta till klubbhuset och till bastun.

⦁ Läslampor är monterade i gästhytter och nivålist har monterats i klubbhuset.

⦁ Sist men inte minst har den av isen skadade badbryggan/badstegen proffsigt reparerats.

⦁ Reviderade prislistor, bastu, klubbhusregler och midsommarprogram är uppsatta.

 

Tack till alla som hjälpt till

Holmvärdarna