Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.


KURSER VÅREN 2019

FÖRARINTYG tre dagar Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!
Kurstillfälle 1:  2,3 & 9 februari
Kurstillfälle 2:  30, 31 mars & 6 april
Kursavgift 2 325 kr (minus 10 procent för medlemmar och 20 procent för nya medlemmar), studiematerial 620, båtpraktik (inte obligatorisk) 495, prov 500.

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar Kustskepparintyget ger behörighet att för fritidsbruk föra fartyg som är 12x4 meter eller större.
Kurstillfälle 1:  16, 17 & 23 februari
Kurstillfälle 2:  7, 13 & 14 april
Kursavgift 2 525 kr. Tillkommande studiematerial 90, båtpraktik 495 (om man inte har den sedan tidigare), prov 450.

ÖVRIGA KURSER

SRC (=VHF)
Kurstillfälle 1: 16 mars
Kurstillfälle 2: 27 april 
pris 1 595 kr inkl bok & prov

Författningskunskap
Kurstillfälle 1: 17 mars
Kurstillfälle 2: 4 maj
pris 2 545 kr inkl bok & prov.

Brand & HLR
Kurstillfälle 1: prel 18 mars
Kurstillfälle 2: 5 maj
pris 1 700 kr

Radarintyg
Kurstillfälle 1: 23 mars
Kurstillfälle 2: 28 april 
pris  2 925 kr inkl praktik, bok & prov


UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt innehåll som erfordras. Ett radarpraktik pass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader sista veckan i mars. Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning. Innehåll:
SRC (VHF-intyg)
RADAR
HLR & BRANDÖVNING
FÖRFATTNINGSKUNSKAP
Pris för uppgradering totalt 8 765 kr, inkl kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik och avgift till Chalmers för examen.
Kurstillfälle 1: start 16 mars.
Kurstillfälle 2: start 27 april.


Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

Håkan Stenhardt Marin AB www.intbat.se Rörstrandsgatan 17 Tel: + 46 8 32 17 50 113 40 Stockholm, Sweden Mob: + 46 708 10 25 50