Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.

UNDER VÅREN/SOMMAREN 2017 GENOMFÖR VI FÖLJANDE UTBILDNINGAR

Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till: info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

T E O R I K U R S E R

FÖRARINTYG tre dagar

Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!

Lördag 4 febuari, söndag 4 och lör 11 februari.
Lördag 1 april, söndag 2 april & lördag 8 april.

Kursavgift 2 325, studiematerial 570, båtpraktik 495, förhör 450

Totalt 3 840:-

 

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar

Kustskepparintyget ger behörighet att föra fritidsssskepp,

dvs fartyg som är 12x4 meter eller större.

Lördag 18 & söndag 19 februari samt söndag 25 februari.

Lördag 22 april, söndag 23 april, & lördag 29 april.

Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 90, båtpraktik 495, förhör 450.

Totalt 3 560:-

 

UTSJÖSKEPPARINTYG fyra dagar

Utsjöskepparintyget ger dig kunskap om tidvatten och annat som behövs för långsegling.

Lördag 21 & söndag 22 januari samt lördag 28 & söndag 29 januari.

Kursavgift 2 700, studiematerial 600. Totalt 3 400:-

 

UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL

FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, fyra dagar

På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt

innehåll som erfordras. Ett radarpraktikpass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder

sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader sista veckan i mars.

Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning. Innehåll:

 

 SRC (VHF-intyg)  Lördag 18 mars, söndag 30 april

Pris 1 595 inkl bok & prov.  

FÖRFATTNINGSKUNSKAP  Söndag 19 mars, Söndag 7 maj

Pris 2 545 inkl bok & prov.

RADARINTYG Lördag 25 mars, lördag 6 maj

Pris 2 890 inkl praktik, bok & prov

BRANDÖVNING/HLR Söndag 26 mars, söndag 13 maj ördag 13 maj (kan ändras)

Pris 1 700 inkl allt.

 

För uppgradering totalt 8 730 inklusive moms, kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik.

Delkurserna kan också tas separat.

 

P R A K T I S K A  K U R S E R

 

MANÖVERINTYG FÖR HÖGFARTSBÅT två dagar

Manöverintyget ger dig kunskap att manövrera en högfartsbåt både långsamt och snabbt, liksom nödvändiga kringkunskaper om säkerhet, utrustning mm.

11–12 juni

Pris 4 800 inkl kursdokumentation och förhör.

Manöverintyg för högfartsbåt genomförs dessutom som uppdragsutbildning med

egen båt efter överenskommelse. Pris med egen båt 2 950 per deltagare.

 

SEGLINGSKURS STEG 1-2

Seglarintyg 1 och 2 ger dig förmågan att självständigt hantera en segelbåt för segel och för motor i dagsljus inomskärs.

Fredag – måndag 14-17 april (påsk),

Tisdag – fredag 5–8 juni

Pris inklusive allt utom mat: 4 950.

 

SEGLINGSKURS STEG 3

Spinnaker-, mörker- och havssegling är de bärande ingredienserna.
Pris inklusive allt utom mat: 4 950

 

LÅNGSEGLARKURS

26 juni – 20 augusti

Långseglarkursen är en övning i att segla långt – på riktigt! Du får delta i planering, förberedelser och i själva seglandet. Inga förkunskaper är nödvändiga, men det är bra att veta att du trivs på havet. Efter en vecka har du lärt dig att segla, liksom om vad livet som långseglare innebär i alla aspekter. Båtvård, reparationer och fester varvas med oförtröttlig segling. Väljer du att delta flera veckor så kan du beroende på intresse fördjupa kunskaper om navigation, radiokommunikation, självkännedom etc. Du kan ta Seglarintygen. Dessutom har du fått nya vänner, sett nya platser och närmar dig långseglingens inre väsen. Att kursledaren är utbildad coach och grupprocessledare kan ge särskilda dimensioner. Priset inkluderar att vara ombord och all utbildning. Mat, bränsle och hamnavgifter delas därutöver lika mellan de ombordvarande. Resor till och från båten står du för själv. Det är sex lediga kojer ombord… Pris per vecka: 6 900.