Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.


KURSER VÅREN/HÖSTEN 2021

T E O R I K U R S E R

FÖRARINTYG tre dagar
Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!

Kurstillfällen:
31 jan – 1 feb (undervisning på engelska)
6,7 och13 februari
20, 21 och 27 mars
8-9 maj (undervisning på engelska)
25-26 september & 02 oktober
6, 7 & 13 november
4-5 december (undervisning på engelska)
Kursavgift 2 325 kr, studiematerial 570 kr, båtpraktik 495 kr, förhör 450 kr
Totalt 3 840 kr.

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar
Kustskepparintyget ger behörighet att föra fritidsskepp,
dvs fartyg som är 12x4 meter eller större.

Kurstillfällen:
14, 20 och 21 februari
10, 11 och17 april
3-, 9 & 10 oktober
14, 20 och 21 november

Kursavgift 2 525 kr. Tillkommande studiematerial 90 kr, båtpraktik 495 kr, förhör 450 kr.
Totalt 3 560 kr


HLR & Brand en dag

Kurstillfällen:
28 februari
1 maj
23 oktober


SRC (VHF-intyg) en dag

Kurstillfällen:
27 februari
24 april
16 oktober
 

Radarintyg en dag

Kurstillfällen:
6 mars
25 april
17 oktober
 

Sjösäkerhet och författningskunskap

Kurstillfällen:
7 mars
2 maj
24 oktober


Seglingskurs

Kurstillfällen:
2-5 april


Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50