Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.

KURSER VÅREN/SOMMAREN 2018

Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

T E O R I K U R S E R

FÖRARINTYG tre dagar Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först! Lördag 3 febuari, söndag 4 och lör 10 februari. Lördag 7 april, söndag 8 april & lördag 14 april. FÖRARINTYG på engelska på två dagar Lördag 19 maj & sön 20 maj Kursavgift 2 325, studiematerial 570, båtpraktik 495, förhör 450 Totalt 3 840:-

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar Kustskepparintyget ger behörighet att föra fritidsssskepp, dvs fartyg som är 12x4 meter eller större. Lördag 17 & söndag 18 februari samt söndag 24 februari. Lördag 21 april, söndag 22 april, & lördag 28 april. Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 90, båtpraktik 495, förhör 450. Totalt 3 560:-

UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, fyra dagar På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt innehåll som erfordras. Ett radarpraktikpass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader sista veckan i mars. Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning. Innehåll:
FÖRFATTNINGS- HLR & SRC (VHF-intyg) KUNSKAP BRANDÖVNING RADAR Lördag 18 mars Söndag 19 mars Söndag 26 mars (kan ändras) Lördag 25 mars Söndag 29 april Söndag 6 maj Lördag 19 maj (kan ändras) Lördag 5 maj Pris 1 595 inkl Pris 2 890 inkl Pris 1 700 inkl Pris 2 545 inkl bok & prov. praktik, bok & prov allt. bok & prov.
För uppgradering totalt 8 730 inklusive moms, kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik och avgift till Chalmers för examen. Delkurserna kan också tas separat.

P R A K T I S K A K U R S E R

MANÖVERINTYG FÖR HÖGFARTSBÅT
två dagar Manöverintyget ger dig kunskap att manövrera en högfartsbåt både långsamt och snabbt, liksom nödvändiga kringkunskaper om säkerhet, utrustning mm. 16–17 juni Pris 4 800 inkl kursdokumentation och förhör. Manöverintyg för högfartsbåt genomförs dessutom som uppdragsutbildning med egen båt efter överenskommelse. Pris med egen båt 2 950 per deltagare.

SEGLINGSKURS STEG 1-2 Seglarintyg 1 och 2 ger dig förmågan att självständigt hantera en segelbåt för segel och för motor i dagsljus inomskärs. Fredag – måndag 30 mars-2 april (påsk), Torsdag – söndag 24–27 maj Pris inklusive allt utom mat: 4 950.

SEGLINGSKURS engelska Seglarintyg 1 och 2 ger dig förmågan att självständigt hantera en segelbåt för segel och för motor i dagsljus inomskärs. Fredag – måndag 30 mars-2 april (påsk), Torsdag – söndag 24–27 maj Pris inklusive allt utom mat: 4 950.

LÅNGSEGLARKURS 9 juli – 5 augusti Långseglarkursen är en övning i att segla långt – på riktigt! Du får delta i planering, förberedelser och i själva seglandet. Inga förkunskaper är nödvändiga, men det är bra att veta att du trivs på havet. Efter en vecka har du lärt dig att segla, liksom om vad livet som långseglare innebär i alla aspekter. Båtvård, reparationer och fester varvas med oförtröttlig segling. Väljer du att delta flera veckor så kan du beroende på intresse fördjupa kunskaper om navigation, radiokommunikation, självkän- nedom etc. Du kan ta Seglarintygen. Dessutom har du fått nya vänner, sett nya platser och närmar dig långseglingens inre väsen. Att kursledaren är utbildad coach och grupprocessledare kan ge särskilda dimensioner. Priset inkluderar att vara ombord och all utbildning. Mat, bränsle och hamnavgifter delas därutöver lika mellan de ombordvarande. Resor till och från båten står du för själv. Det är sex lediga kojer ombord...
Pris per vecka: 6 900.

Håkan Stenhardt Marin AB www.intbat.se Rörstrandsgatan 17 Tel: + 46 8 32 17 50 113 40 Stockholm, Sweden Mob: + 46 708 10 25 50