Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.


KURSER VÅREN/SOMMAR 2020

T E O R I K U R S E R

FÖRARINTYG tre dagar
Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!
Lördag 1, söndag 2 och lör 8 februari.
Lördag 28, söndag 29 mars & lördag 4 april.
FÖRARINTYG på engelska på två dagar
Lördag 16 & söndag 17 maj.
Kursavgift 2 325, studiematerial 570, båtpraktik 495, förhör 450
Totalt 3 840:-

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar
Kustskepparintyget ger behörighet att föra fritidsssskepp,
dvs fartyg som är 12x4 meter eller större.
Lördag 10 & söndag 16 februari samt söndag 17 februari.
Söndag 5, lördag 19 & söndag 20 april.
Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 90, båtpraktik 495, förhör 450.
Totalt 3 560:-

UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL
FARTYGSBEFÄL KLASS VIII,
fyra dagar
På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt
innehåll som erfordras. Ett radarpraktikpass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder
sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader.
Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning. Innehåll:

HLR & FÖRFATTNINGS
SRC (VHF-intyg) Radar BRANDÖVNING KUNSKAP

Lördag 14 mars Söndag 26 mars Söndag 15 mars (kan ändras) Lördag 22 mars
Söndag 25 april Söndag 28 apr Lördag 2 maj Lördag 3 maj (kan ändras)
Pris 1 595 inkl Pris 2 545 inkl Pris 2 400 inkl Pris 2 890 inkl
bok & prov. praktik, bok & prov allt. bok & prov.
För uppgradering totalt 9 430 inklusive moms, kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik och
avgift till Chalmers för examen.
Delkurserna kan också tas separat.

UNDER VÅREN/SOMMAREN 2020
GENOMFÖR VI FÖLJANDE UTBILDNINGAR

Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se,
eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras.
Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till
info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50
Håkan Stenhardt Marin AB www.intbat.se
Rörstrandsgatan 17 Tel: + 46 8 32 17 50
113 40 Stockholm, Sweden Mob: + 46 708 10 25 50
KURSER VÅREN/SOMMAREN 2020

P R A K T I S K A K U R S E R

MANÖVERINTYG FÖR HÖGFARTSBÅT två dagar
Manöverintyget ger dig kunskap att manövrera en högfartsbåt både långsamt och
snabbt, liksom nödvändiga kringkunskaper om säkerhet, utrustning mm.
13–14 juni
Pris 4 800 inkl kursdokumentation och förhör.
Manöverintyg för högfartsbåt genomförs dessutom som uppdragsutbildning med
egen båt efter överenskommelse. Pris med egen båt 2 950 per deltagare.

SEGLINGSKURS STEG 1-2
Seglarintyg 1 och 2 ger dig förmågan att självständigt hantera en segelbåt för
segel och för motor i dagsljus inomskärs.
Fredag – måndag 10–13 april (påsk),
Torsdag – söndag 21–24 maj (Kr Him)
Pris inklusive allt utom mat: 4 950.

SEGLINGSKURS engelska
Seglarintyg 1 och 2 ger dig förmågan att självständigt hantera en segelbåt för
segel och för motor i dagsljus inomskärs.
Torsdag – söndag 4 –7 juni
Pris inklusive allt utom mat: 4 950.

LÅNGSEGLARKURS
6 juli – 16 augusti
Långseglarkursen är en övning i att segla långt – på riktigt! Du får delta i planering, förberedelser och i själva seglandet.
Inga förkunskaper är nödvändiga, men det är bra att veta att du trivs på
havet. Efter en vecka har du lärt dig att segla, liksom om vad livet som långseglare
innebär i alla aspekter. Båtvård, reparationer och fester varvas med oförtröttlig
segling. Väljer du att delta flera veckor så kan du beroende på intresse fördjupa
kunskaper om navigation, radiokommunikation, självkännedom etc. Du kan ta
Seglarintygen. Dessutom har du fått nya vänner, sett nya platser och närmar dig
långseglingens inre väsen. Att kursledaren är utbildad coach och grupprocessledare
kan ge särskilda dimensioner. Priset inkluderar att vara ombord och all
utbildning. Mat, bränsle och hamnavgifter delas därutöver lika mellan de ombordvarande.
Resor till och från båten står du för själv. Det är sex lediga kojer ombord…
Pris per vecka: 6 900.

 


Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

Håkan Stenhardt Marin AB www.intbat.se Rörstrandsgatan 17 Tel: + 46 8 32 17 50 113 40 Stockholm, Sweden Mob: + 46 708 10 25 50