Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis får 10% rabatt på nedanstående kurser. Nya medlemmar får 20% rabatt på första kursen under första året som medlem.

KURSER HÖSTEN 2018

Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

FÖRARINTYG tre dagar Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!
Lördag 29 september, söndag 30 september och lör 6 oktober.
Lördag 10 november, söndag 11 november & lördag 17 november.
FÖRARINTYG på engelska på två dagar Lördag 8 december & sön 9 december.
Kursavgift 2 325 (minus 10 procent för medlemmar och 20 procent för nya medlemmar), studiematerial 620, båtpraktik (inte obligatorisk) 495, prov 500.

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar Kustskepparintyget ger behörighet att för fritidsbruk föra fartyg som är 12x4 meter eller större.
Söndag 7 oktober, lördag 13 & söndag 14 oktober.
Söndag 18 november, lördag 24 & & söndag 25 november.
Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 90, båtpraktik 495 (om man inte har den sedan tidigare), prov 450.

UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, fyra dagar På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt innehåll som erfordras. Ett radarpraktikpass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader sista veckan i mars. Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning. Innehåll:
SRC (VHF-intyg)  20 oktober Pris 1 595 inkl bok & prov
RADAR  21 oktober Pris 2 925 inkl praktik, bok & prov
HLR & BRANDÖVNING  27 oktober (kan ändras) Pris 1 700 inkl
FÖRFATTNINGSKUNSKAP  28 oktober Pris 2 545 inkl bok & prov.
För uppgradering totalt 8 765 inklusive moms, kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik och avgift till Chalmers för examen. Delkurserna kan också tas separat.

KURSER VÅREN/SOMMAREN 2018

Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.intbat.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@intbat.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50

P R A K T I S K A K U R S E R

MANÖVERINTYG FÖR HÖGFARTSBÅT
två dagar Manöverintyget ger dig kunskap att manövrera en högfartsbåt både långsamt och snabbt, liksom nödvändiga kringkunskaper om säkerhet, utrustning mm. 16–17 juni Pris 4 800 inkl kursdokumentation och förhör. Manöverintyg för högfartsbåt genomförs dessutom som uppdragsutbildning med egen båt efter överenskommelse. Pris med egen båt 2 950 per deltagare.

LÅNGSEGLARKURS 9 juli – 5 augusti Långseglarkursen är en övning i att segla långt – på riktigt! Du får delta i planering, förberedelser och i själva seglandet. Inga förkunskaper är nödvändiga, men det är bra att veta att du trivs på havet. Efter en vecka har du lärt dig att segla, liksom om vad livet som långseglare innebär i alla aspekter. Båtvård, reparationer och fester varvas med oförtröttlig segling. Väljer du att delta flera veckor så kan du beroende på intresse fördjupa kunskaper om navigation, radiokommunikation, självkän- nedom etc. Du kan ta Seglarintygen. Dessutom har du fått nya vänner, sett nya platser och närmar dig långseglingens inre väsen. Att kursledaren är utbildad coach och grupprocessledare kan ge särskilda dimensioner. Priset inkluderar att vara ombord och all utbildning. Mat, bränsle och hamnavgifter delas därutöver lika mellan de ombordvarande. Resor till och från båten står du för själv. Det är sex lediga kojer ombord...
Pris per vecka: 6 900.

Håkan Stenhardt Marin AB www.intbat.se Rörstrandsgatan 17 Tel: + 46 8 32 17 50 113 40 Stockholm, Sweden Mob: + 46 708 10 25 50