Navigationssällskapet

Gästhamnen stängd 2021

Styrelsen har den 2021-02-04 beslutat att det ej skall bedrivas gästhamnsverksamhet i Djurgårdshamnen under 2021.
För mer information klicka här
 

Avgifter på Skeppis

2021 års avgifter på Skepparholmen har justerats för att överensstämma med dem på Lillöörarna. Det betyder att bryggavgiften för icke medlemmar är 300,–/övernattning och för medlemmar utan ö-märke är den 150,–. (Medlemmar med ö-märke betalar som vanligt ingen bryggavgift.) Dagavgiften är 150,– för icke medlemmar. Gästhytten i klubbhuset kostar 200,–/dygn och kan endast bokas via hemsidan.

Tony Starring

Holmvärd, Skepparholmen

Klubbmästare sökes!

Vi söker en klubbmästare till Djurgårdshamnen, klubbmästaren har till uppgift att vara den person som vid gemensamma aktiviteter i hamnen ordnar med inköp av mat och andra förnödenheter samt beredning av mat till deltagarna samt planerar och ansvarar för genomförande av våra fester. Är ni intresserad eller känner någon som kan vara lämplig meddela kansliet via e-post på kansli@navis.se.

 

Kursplan våren/hösten 2021

Här finner ni aktuell kursplan.
 

Angående avtal om förtöjningsplats för sommarsäsong 2021.

Till er som skickat in avtalet utan att bilägga kopia på gällande försäkringsbrev:
Ni uppmanas härmed vänligen att omgående skicka in en kopia på ert gällande försäkrings-avtal. Detta framgick av följebrevet till avtalet för 2021. (Kravet på försäkring har funnits i över 30 år, så det är inget nytt.) Inskickat avtal kommer ej behandlas innan vi erhållit en kopia på försäkringsbrevet för den båt avtalet avser. Kopia på försäkringsbrev skall skicka via post. Försäkringsbrevet skall ha kommit kansliet tillhanda senast 2020-12-31.

Kansliet


Svenska sjö ger 10 % intro-rabatt

Scanna QR-koden på dessa flaggor som finns i Djurgårdshamnen och Lillöörarna och ta del av erbjudandet.


 

Information om hantering av coronapandemin på våra anläggningar.

 

Klicka här för information!Nu är Navis medlemswebbshop öppen.

Där kan ni köpa ö-märken, standertar och klubbemblem m.m. Den finns på https://shop.navis.se.


 

Krav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1 000 kr för år 1, 2 000 kr för år 2 och 3 000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/


Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr. o. m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1 500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

NAVISKALENDERN 2021
(2021-01-16)

Kalendern fylls på allteftersom nya aktiviteter fastställs. Var observant på eventuella ändringar!

31 jan: Sista datum att inkomma med underskrivna hamnavtal för plats i Djurgårdshamnen under sommarsäsong 2021.
1 feb: Lediga platser i Djurgårdshamnens sommarhamn börjar tilldelas medlemmar från kön.
30 apr: Djurgårdshamnens vinterhamn stänger; fartyg utan sommarplats flyttas från hamnen.
1 maj: Djurgårdshamnens sommarhamn öppnar och hamnliggare träffas för hamngång med start kl. 10.
1 maj: Lillöörarna öppnar för säsongen.
1 maj: Skepparholmen öppnar för säsongen.
13–16 maj: Aktivitetshelg på Skepparholmen: underhållsarbeten inför sommaren.
29–30 maj: Aktivitetshelg på Lillöörarna: underhållsarbeten inför sommaren.
4 juni: Öppen hamn – fest för sällskapets medlemmar i Djurgårdshamnen med start kl. 18.
25–26 juni: Midsommarfirande på Lillöörarna.
25–26 juni: Midsommarfirande på Skepparholmen.
10 juli: Livemusik på Lillöörarna med Calle Soler; börjar vid 21-tiden.
31 juli–1 aug: Seglarkurs för medlemmar på Lillöörarna (gratis och för alla åldrar!).
7 aug: Lättsam kappsegling med sällskapets jollar vid Lillöörarna.
7 aug: Kräftskiva (knytkalas) på Lillöörarna.
14 aug: Kräftskiva (knytkalas) på Skepparholmen.
21 aug: Hamngång i Djurgårdshamnen kl. 10–14; hamnliggare träffas och ser om vår hamn; enklare måltid serveras till deltagarna.
21 aug: Kräftskiva (knytkalas) i Djurgårdshamnen för hamnliggare, medlemmar och gäster; börjar vid 18-tiden.
21–22 aug: Oceanseglingsklubben har träff på Skepparholmen; klubbhuset är reserverat för dem.
4 sep: Rodd- och segelsällskapet Hajarna har navigationsövning vid Lillöörarna. Intresserade navismedlemmar kontaktar Tomas Hall.
30 okt: Hamngång i Djurgårdshamnen kl. 10–14: hamnliggare iordningställer hamnen inför vintersäsongen.
31 okt: Djurgårdshamnen sommarhamn stänger för säsongen; fartyg utan vinterplats flyttas från hamnen.
1 nov: Djurgårdshamnens vinterhamn öppnar.

Datum för Navigationssällskapets årsmöte kommer att fastställas senare. P.g.a. gällande restriktioner vet vi i nuläget inte, i vilken form det kommer att genomföras. Kallelse skickas ut senast två veckor före mötet.

 

Lägg till navis.se som betrodd avsändare i era e-postklienter, för att förhindra att viktiga meddelanden hamnar i skräpposten!

medlemssidorna uppdaterar ni uppgifter om er såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fartyg m.m. Medlemssidorna finner ni i  menyn under medlem. Skicka inte in adressändring etc. till kansliet. Gör istället uppdatering själv på medlemssidorna!


Länsstyrelsens information om eldningsförbud


Navigationssällskapet på Facebook


Gå till medlemswebbshop


Gästhamn i Stockhholm
Guest Marina in Stockholm


Rumsbokning på LillöörarnaNavigationssällskapets medlemmar erhåller    10 % rabatt på ej rabatterade varor hos Captains på Kommendörsgatan 26, Stockholm, uppge medlemsnr vid köp.


Ladda ned Båtägarguiden


Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.