Navigationssällskapet

Ö-Märken och Årsmärken

Ö-märken finns nu för levereans, beställes via webbshopen.
Årsmärken distribueras nu till medlemmarna.

Skepparholmen öppen

Skepparholmen har öppnat för säsongen - välkomna ut! Vill ni basta behöver ni ta med egen ved. Avsaltningsanläggningen startas under maj.


Kursplan våren/hösten 2022

Här finner ni aktuell kursplan.


Avgifter på Skeppis

2021 års avgifter på Skepparholmen har justerats för att överensstämma med dem på Lillöörarna. Det betyder att bryggavgiften för icke medlemmar är 300,–/övernattning och för medlemmar utan ö-märke är den 150,–. (Medlemmar med ö-märke betalar som vanligt ingen bryggavgift.) Dagavgiften är 150,– för icke medlemmar. Gästhytten i klubbhuset kostar 200,–/dygn och kan endast bokas via hemsidan.

Tony Starring

Holmvärd, Skepparholmen


Klubbmästare sökes!

Vi söker en klubbmästare till Djurgårdshamnen, klubbmästaren har till uppgift att vara den person som vid gemensamma aktiviteter i hamnen ordnar med inköp av mat och andra förnödenheter samt beredning av mat till deltagarna samt planerar och ansvarar för genomförande av våra fester. Är ni intresserad eller känner någon som kan vara lämplig meddela kansliet via e-post på hamnen@navis.se.


Information om hantering av coronapandemin på våra anläggningar.

Klicka här för information!Nu är Navis medlemswebbshop öppen.

Där kan ni köpa ö-märken, standertar och klubbemblem m.m. Den finns på https://shop.navis.se.


Krav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1 000 kr för år 1, 2 000 kr för år 2 och 3 000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/


Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr.o.m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1 500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

NAVISKALENDERN 2022
(2022-04-25)

Kalendern fylls på allteftersom nya aktiviteter fastställs. Var observant på eventuella ändringar!

31 jan: Sista datum att inkomma med underskrivna hamnavtal för plats i Djurgårdshamnen under sommarsäsong 2022.
1 feb: Lediga platser i Djurgårdshamnens sommarhamn börjar tilldelas medlemmar från kön.
1 mars: Sista dagen att inkomma med motioner. Förslag sändes till kansli@navis.se adresserat till styrelsen.
1 mars: Sista dagen att inkomma med förslag på styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt valberedning. Förslag sändes till kansli@navis.se adresserat till styrelsen.
7 apr: Årsmöte; registering börjar kl. 18:00, mötet börjar kl. 19:00. Plats: Garnisonen, Karlavägen, 100 Stockholm.
30 apr: Hamngång. Djurgårdshamnens vinterhamn stänger; fartyg utan sommarplats flyttas från hamnen.
30 apr–1 maj: Lillöörarna öppnar för säsongen med flagghissning samt lite lättare arbeten som att ställa ut möbler m.m.
4–5 juni: Aktivitetshelg på Lillöörarna: underhållsarbeten inför sommaren.
4–6 juni: Nauticat Club Sweden har träff på Skepparholmen; klubbhuset är reserverat för dem.
11-12 juni: Oceanseglingsklubben har försommarträff på Skepparholmen.
24–25 juni: Midsommarfirande på Lillöörarna.
2  juli: Visafton på Lillöörarna.
13 juli: KSSS:s eskader kommer till Skepparholmen med åtta båtar; klubbhuset är reserverat för dem.
19 aug: Najadklubben har träff på Skepparholmen.
20 aug: Kräftskiva (knytkalas) på Lillöörarna.
27-28 augusti: Oceanseglingsklubben har sensommarträff på Skepparholmen.
3-4 september: Sällskapet Arcona seglare har träff på Skepparholmen.
17–18 sep: Aktivitetshelg på Lillöörarna: diverse underhållsarbeten.
16 okt: Lillöörarna stänger för säsongen.

Lägg till kansli@navis.se i adressboken på er e-postklient/konto eller lägg till domänen navis.se som betrodd avsändare i era e-postklienter, detta för att förhindra att viktiga meddelanden hamnar i skräpposten!

medlemssidorna uppdaterar ni uppgifter om er såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fartyg m.m. Medlemssidorna finner ni i  menyn under medlem. Skicka inte in adressändring etc. till kansliet. Gör istället uppdatering själv på medlemssidorna!


Navigationssällskapet på Facebook


Gå till medlemswebbshop


Ansök om medlemskap


Rumsbokning på Lillöörarn


Ladda ned Båtägarguiden


Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.