Välkommen till Navigationssällskapet

NAVISKALENDERN 2020
(2020-01-20)

31 januari: Sista datum att inkomma med hamnavtal för plats Djurgårdshamen för sommar säsong 2020.
3 februrari: Lediga hamnplater börjar tilldelas medlemmar från kön.
6-15 mars: Båtmässan ”Allt för sjön” i Älvsjö.
19 mars: Navigationssällskapets årsmöte.
30 april: Djurgårdshamnens vinterhamn stänger, fartyg utan sommarplats flyttar från hamnen.
30 april - 3 maj: Öppning av Skepparholmen.
1 maj: Djurgårdshamnens sommarhamn öppnar och hamnliggare träffas för årets första hamngång.
9 maj: Lillöörarnas öppnande med flagghissning samt lite lättare arbeten som att ställa ut möbler m.m.
30 maj - 1 juni: Aktivitetshelg på Skepparholmen, underhållsarbeten m.m.
6-7 juni: Aktivitethelg på Lillöörarna. Vi träffas och iordningställer ön inför sommaren och städar, klipper gräs, röjer sly, snickrar, målar, gräver och umgås. Alla är välkomna!
13 juni: Öppen hamn. Fest för sällskapets medlemmar i Djurgårdshamnen, börjar kl. 18.
19-21 juni: Midsommarfirande på Lillöörarna.
19-21 juni: Midsommarfirande på Skepparholmen.
4  juli: Visafton på Lillöörarna.
1-2 aug: Seglarkurs för medlemmar på Lillöörarna (alla åldrar)
8 aug: Kräftknytis på Lillöörarna.
8-9 aug:  Seglarkurs för medlemmar på Lillöörarna (alla åldrar)
15 aug: Kräftknytis på Skepparholmen.
22 aug: Hamngång i Djurgårdshamnen 10-14, hamnliggare träffas och ser om vår hamn, enklare måltid serveras till deltagarna.
22 aug: Kräftknytis i Djurgårdshamnen för hamnliggare, medlemmar och gäster.
21-22 aug: Najadklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.
22-23 aug: Oceanseglingsklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.
28-29 aug: Nauticatklubben är på Skeppis.
5 sept: Rodd och segelsällskapet Hajarna har Navigationsövning på Lillöörarna.
12 sept: Surströmmingsknytis på Skepparholmen.
19-20 sept: Aktivitetshelg på Lillöörarna. Diverse underhållsarbeten.
18 okt: Skepparholmen stänger för säsongen.
18 okt: Flagghalning på Lillöörarna, stängning av ön för vintern.
25 okt: Djurgårdshamnen stänger för sommarsäsongen,  
Hamngång i Djurgårdshamnen kl 10-14. Hamnliggare iordningställer hamnen inför säsongen. Arbetsledare Rasmus samt funktionärer.
1 nov: Djurgårdshamnens vinterhamn öppnar.
 (med reservation för ändringar)

 

 

Navigationssällskapets årsmöte 2020

hölls enligt plan, dock med färre deltagare än vanligt. Med anledning av Corona virus hysterin valde många äldre medlemmar att avstå från deltagandet. Vår adjungerade kassaförvaltare Peter Dahlberg skulle gå in som kassaförvaltare, meddelade med kort varsel att han ej kan åta sig uppdraget pga tidsbrist.

Nu är posten som kassaförvaltare åter vakant och vi önskar omgående finna en ny kandidat, har ni tips så vänligen meddela kansliet per e-post.

Ö-märke 2020 finns nu för leverans!

Ö-märken, standertar mm. säljes från och med 2020-01-01 enbart via vår medlemswebbshop https://shop.navis.se.

Nu är navis medlemswebbshop öppen.

Där kan ni köpa ö-märken, standertar och klubbemblem mm. den finns på https://shop.navis.se.

Nya förmågor i jollesegling

 

Tomas hall höll kurs i jollesegling den 3 aug.

Pettersonklubben på besök

Pettersonklubben hade träff på Lillöörarna den 3 aug, totalt 11 båtar.

Midsommar på Lillöörarna

Midsommar 2019 firades traditionsenligt på Lillöörarna, och värdret var inget att klaga på, humöret på topp.

Krav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1000 kr för år 1, 2000 kr för år 2 och 3000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/

Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr. o. m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

Medlemswebbshop


Gästhamn i Stockhholm
Guest Marina in Stockholm


Rumsbokning på LillöörarnaNavigationssällskapets medlemmar erhåller 10% rabatt på ej rabatterade varor hos Captains på Kommendörsgatan 26, Stockholm, uppge medlemsnr vid köp.


Ladda ned Båtägarguiden


Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.