Navigationssällskapet

Navis 100 år!

Den 17 september Kl. 13 avgick sällskapets 100 års båttur med fartyget Sjöbris från Djurgårdshamnen, med ett 30 tal medlemmar ombord. 

Avresa från Djurgårdshamnen

Ankomst till Skepparholmen

Ankomst till Lillöörarna


Årets första Hamngång 

Med många deltagare på årets första hamngång 2022-05-01 var den snabbt avklarad och avslutades i sedvanlig ordning med en måltid.


Klubbmästare!

Vi har en ny klubbmästare, Fredrik Sjöquist.


 

Kursplan våren/hösten 2022

Här finner ni aktuell kursplan.


Avgifter på Skeppis

2021 års avgifter på Skepparholmen har justerats för att överensstämma med dem på Lillöörarna. Det betyder att bryggavgiften för icke medlemmar är 300,–/övernattning och för medlemmar utan ö-märke är den 150,–. (Medlemmar med ö-märke betalar som vanligt ingen bryggavgift.) Dagavgiften är 150,– för icke medlemmar. Gästhytten i klubbhuset kostar 200,–/dygn och kan endast bokas via hemsidan.

Tony Starring

Holmvärd, SkepparholmenPå medlemswebbshop

kan ni köpa ö-märken, standertar och klubbemblem m.m. Den finns på https://shop.navis.se. (klicka den blå länken ovan så kommer ni direkt till webbshopen) Navis webbshop är enbart öppen för medelmmar.


Krav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1 000 kr för år 1, 2 000 kr för år 2 och 3 000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/


Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr.o.m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1 500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

NAVISKALENDERN 2023
(2023-02-21)

Kalendern fylls på allteftersom nya aktiviteter fastställs. Var observant på eventuella ändringar!

2023-04-30 Djurgårdshamnens vinterhamn stänger för säsongen - samtliga båtar med enbart vinteravtal ska vara avlägsnade från hamnen. De med sommaravtal flyttar till sommarplats.

2023-04-30 Djurgårdshamnens första hamngång för 2023. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-05-01 Djurgårdshamnens sommarhamn öppnar för säsongen.

2023-06-11 Djurgårdshamnen hamngång. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-07-30 Djurgårdshamnen hamngång. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-08-26 Skepparholmen får besök av Najadklubben

2023-08-27 Djurgårdshamnen hamngång. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-09-24 Djurgårdshamnen hamngång. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-10-29 Djurgårdshamnen hamngång. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-10-31 Djurgårdshamnens sommarhamn stänger för säsongen - samtliga båtar med enbart sommaravtal ska vara avlägsnade från hamnen.

Lägg till kansli@navis.se i adressboken på er e-postklient/konto eller lägg till domänen navis.se som betrodd avsändare i era e-postklienter, detta för att förhindra att viktiga meddelanden hamnar i skräpposten!

medlemssidorna uppdaterar ni uppgifter om er såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fartyg m.m. Medlemssidorna finner ni i  menyn under medlem. Skicka inte in adressändring etc. till kansliet. Gör istället uppdatering själv på medlemssidorna!


Navigationssällskapet på Facebook


Gå till medlemswebbshop


Ansök om medlemskap


Rumsbokning på Lillöörarn


Ladda ned Båtägarguiden


Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.