Navigationssällskapet

Navis årsmöte

Samtliga aktiva medlemmar har fått mail från styrelse@navis.se med en kallelse till Navis årsmöte 2023. Titta i skräppostmappen om ni inte sett det. Samtliga handlingar kan också hämtas i Navis kansli under ordinarie bemanningstider tisdagar och torsdagar 13:00-17:00.

Välkomna!

 

Navis 100 år!

Den 17 september Kl. 13 avgick sällskapets 100 års båttur med fartyget Sjöbris från Djurgårdshamnen, med ett 30 tal medlemmar ombord.

Avresa från Djurgårdshamnen

Ankomst till Skepparholmen

Ankomst till LillöörarnaKrav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1 000 kr för år 1, 2 000 kr för år 2 och 3 000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/


Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr.o.m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1 500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

NAVISKALENDERN 2023
(2023-05-23)

Kalendern fylls på allteftersom nya aktiviteter fastställs. Var observant på eventuella ändringar!

2023-04-26 Navigationssällskapets årsstämma Kallelse utskickad från styrelse@navis.se

2023-04-30 Djurgårdshamnens vinterhamn stänger för säsongen - samtliga båtar med enbart vinteravtal ska vara avlägsnade från hamnen. De med sommaravtal flyttar till sommarplats.

2023-04-30 Djurgårdshamnens första hamngång 10-14 för 2023. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-05-01 Djurgårdshamnens sommarhamn öppnar för säsongen.

2023-06-02 - 2023-06-04 Djurgårdshamnen får besök av Nauticatklubben

2023-06-11 Djurgårdshamnen hamngång 10-14. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-06-23 Skepparholmen Traditionsenligt midsommarfirande med gemensam sillunch kl 13

2023-07-29 Skepparholmen C G Pettersson Sällskapet Sommarträff

2023-07-30 Djurgårdshamnen hamngång 10-14. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-08-19 2023-08-20 Skepparholmen SXK Qvinna ombord

2023-08-26 Skepparholmen får besök av Najadklubben

2023-08-27 Djurgårdshamnen hamngång 10-14. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-09-01 Skepparholmens klubbhus bokat av OddFellow loge 59

2023-09-24 Djurgårdshamnen hamngång 10-14. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-10-29 Djurgårdshamnen hamngång 10-14. Anmälan till hamnen@navis.se

2023-10-31 Djurgårdshamnens sommarhamn stänger för säsongen - samtliga båtar med enbart sommaravtal ska vara avlägsnade från hamnen.

Lägg till kansli@navis.se och hamnen@navis.se i adressboken på er e-postklient/konto eller lägg till domänen navis.se som betrodd avsändare. Detta för att förhindra att viktiga meddelanden hamnar i skräpposten!

medlemssidorna uppdaterar ni uppgifter om er såsom adress, telefonnummer, e-postadress, fartyg m.m. Medlemssidorna finner ni i  menyn under medlem.


Navigationssällskapet på Facebook


Gå till medlemswebbshop


Ansök om medlemskap


Rumsbokning på Lillöörarna


Ladda ned Båtägarguiden