Välkommen till Navigationssällskapet

NAVISKALENDERN 2019

1-10 mar: Båtmässan "Allt för sjön" i Älvsjö. 

26 mar: Årsmöte i Navigationssällskapet.

1 maj: Skepparholmens öppnande med flagghissning samt lite lättare arbeten som att ställa ut möbler m.m. 

1 maj: Djurgårshamnen öppnar. Hamngång i Djurgårdshamnen kl 10-14. Hamnliggare iordningställer hamnen inför säsongen. Arbetsledare Rasmus samt funktionärer.

11 maj: Lillöörarnas öppnande med flagghissning samt lite lättare arbeten som att ställa ut möbler m.m. 

30 maj-2 juni: Aktivitetshelg på Skepparholmen, underhållsarbeten m.m.

31 maj-1 juni: Nauticatklubben har träff i Djurgårdshamnen.

3-9 juni: Arbetsvecka på Lillöörarna. Vi snickrar på toalettbyggnaden, målar, gräver och umgås. Alla är välkomna!

21-23 jun: Midsommarfirande på Lillöörarna.

21-23 jun: Midsommarfirande på Skepparholmen.

6 jul: Visafton på Lillöörarna. 

10 aug: Kräftknytis på Lillöörarna

17 aug: Kräftknytis på Skepparholmen

24 aug: Kräftknytis samt hamngång i Djurgårdshamnen med hamnliggare, medlemmar och gäster.

23-24 aug: Najadklubben har träff på SkepparholmenKlubbhuset reserverat för gästerna.

24-25 aug: Oceanseglingsklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.

31 aug-1 sep: Nauticatklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.

7 sep: Swanklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.

14 sep: Surströmmingsknytis på Skepparholmen.

21 sep: Skepparholmen stänger för säsongen. 

27 okt: flagghalning på Lillöörarna, stängning av ön för vintern.

27 okt: Djurgårdshamnen stänger för sommarsäsongen,  
Hamngång i Djurgårdshamnen kl 10-14. Hamnliggare iordningställer hamnen inför säsongen. Arbetsledare Rasmus samt funktionärer.

1 nov: Djurgårdshamnens vinterhamn öppnar.

 (med reservation för ändringar)

 

Ö-märke för 2019 finns för leverans.

Ö-märke beställes från kansliet, det kommer endast säljas från kansliet, beställ via telefon eller e-post.

Äntligen kan man skönja våren!

Vintern är nu borta från Djurgårdshamen som öppnar den första maj.

Svenska Sjö delar under 2019
ut 6,3 mkr i
resultatbonus till sina medlemskunder!

 

Lillöörarna planeras öppna för säsongen fr.o.m 2019-05-11.

Krav på förarintyg

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1000 kr för år 1, 2000 kr för år 2 och 3000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/

Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr. o. m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1500 kr efter säsongens slut.

Nya avgifter i Djurgårdshamnen

Minimiavgiften höjs från 4500 kr till 5500 kr. Vidare höjs priset per cm båtbredd med 1 kr till 24 kr/cm för båtar upp till 12 m. För båtar länge än 12 m är höjningen 4 kr till 27 kr/cm. Anledningen är att en större och tyngre båt sliter mer på anläggningen och måste bära sina kostnader. Priset för långsides förtöjning är oförändrat 16 kr/cm för hela båtens längd. Vinterplats höjs med 1 kr till 21 kr/cm för båtar under 12 m och 2 kr till 22 kr/cm för båtar längre än 12 m.

Östra bryggan invigd

Nu är östra bryggan invigd med klippning av band och skål med bubbel, mingel, grillmat och trubadur.

Juha och Mikael håller bandet när Thomas klipper

Joakim har hällt upp bubbel

Björn stod för musiken

Full fart på grillen

Gott smakade det

 

Hamnreglementet uppdaterat

 

Läs här

 

 

 

 

 

Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.