Navigationssällskapet

Lillöörarna stängd för säsong.

Tack alla ni som kom till Lillöörarna under aktivitetshelgen, som i år sammanföll med stängningen av ön för säsongen. Ett tiotal personer ställde upp, så vi fick en hel del arbete utfört. På kvällarna umgicks vi och hade mycket trevligt tillsammans. Tack igen alla ni som tog er tid att komma, och som förstår vad som gäller i en ideell förening!

Juha Rapola / Holmvärd


Svenska sjö ger 10% intro-rabatt

Scanna QR-koden på dessa flaggor som finns i Djurgårdshamnen och lillöörarna och ta del av erbjudandet.


 

Information om hantering av coronapandemin på våra anläggningar.

Klicka här för information!Nu är navis medlemswebbshop öppen.

Där kan ni köpa ö-märken, standertar och klubbemblem mm. den finns på https://shop.navis.se.


 

Krav på förarintyg

 

Fr. o. m. sommarsäsongen 2019 krävs förarintyg för att beredas förtöjningsplats i Djurgårdshamnen. Medlemmar, som ej förmått skaffa förarintyg, erbjuds att söka dispens för ett år i taget i totalt tre år mot en avgift, som är 1000 kr för år 1, 2000 kr för år 2 och 3000 kr för år 3. Medlem, som ej sökt dispens, faktureras dessa avgifter i tre år. Därefter erbjuds ingen plats i hamnen.
Saknar du ditt intyg? Vänd dig till Nfb, information om hur ni går tillväga finner ni på denna länk http://www.batlivsutbildning.se/saknar-du-ditt-intyg/


Arbetsplikt för hamnliggare

Arbetsplikt utöver nattvaktspass gäller fr. o. m. 2019 för medlem med hamnavtal i Djurgårdshamnen. Hamnliggare ska närvara vid ett tillfälle (4 timmar) per säsong. Utebliven närvaro debiteras med 1500 kr efter säsongens slut.

 

 

 

 

NAVISKALENDERN 2020
(2020-11-19)

31 jan: Sista datum att inkomma med hamnavtal för plats i Djurgårdshamnen för sommarsäsong 2020.
3 feb: Lediga hamnplatser börjar tilldelas medlemmar från kön.
6-15 mar: Båtmässan ”Allt för sjön” i Älvsjö.
19 mar: Navigationssällskapets årsmöte.
30 apr: Djurgårdshamnens vinterhamn stänger, fartyg utan sommarplats flyttar från hamnen.
30 apr.-3 maj: Öppning av Skepparholmen.
1 maj: Djurgårdshamnens sommarhamn öppnar och hamnliggare träffas för årets första hamngång.
9 maj: Lillöörarnas öppnande med flagghissning samt lite lättare arbeten som att ställa ut möbler m.m.
30 maj-1 juni: Aktivitetshelg på Skepparholmen, underhållsarbeten m.m.
6-7 juni: Aktivitethelg på Lillöörarna. Vi träffas och iordningställer ön inför sommaren och städar, klipper gräs, röjer sly, snickrar, målar, gräver och umgås. Alla är välkomna!
6-7 juni: Yoga-helg på Skepparholmen.
13 juni: Öppen hamn. Fest för sällskapets medlemmar i Djurgårdshamnen, börjar kl. 18.
19-21 juni: Midsommarfirande på Lillöörarna.
19-21 juni: Midsommarfirande på Skepparholmen.
4  juli: Visafton på Lillöörarna.
1-2 aug: Seglarkurs för medlemmar på Lillöörarna (alla åldrar)
8 aug: Kräftknytis på Lillöörarna.
8-9 aug:  Seglarkurs för medlemmar på Lillöörarna (alla åldrar)
15 aug: Kräftknytis på Skepparholmen.
22 aug: Hamngång i Djurgårdshamnen 10-14, hamnliggare träffas och ser om vår hamn, enklare måltid serveras till deltagarna.
22 aug: Kräftknytis i Djurgårdshamnen för hamnliggare, medlemmar och gäster.
21-22 aug: Najadklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.
22-23 aug: Oceanseglingsklubben har träff på Skepparholmen. Klubbhuset reserverat för gästerna.
28-29 aug: Nauticatklubben är på Skeppis.
5 sept: Rodd- och segelsällskapet Hajarna har Navigationsövning på Lillöörarna.
12 sept: Surströmmingsknytis på Skepparholmen.
12-13 sept: Inställt p.g.a. för få anmälda deltagare Aktivitetshelg på Lillöörarna. Diverse underhållsarbeten.
18 okt: Skepparholmen stänger för säsongen.
16-18 okt: Aktiviteshelg och flagghalning på Lillöörarna, stängning av ön för vintern.
25 okt: Djurgårdshamnen stänger för sommarsäsongen. Hamngång i Djurgårdshamnen kl 10-14. Hamnliggare iordningställer hamnen inför säsongen. Arbetsledare: Rasmus samt funktionärer.
1 nov: Djurgårdshamnens vinterhamn öppnar.

30 nov: Sista datum att inkomma med hamnavtal för plats i Djurgårdshamnen för sommarsäsong 2021.

Med reservation för ändringar.

 


Lägg till navis.se som betrodd avsändare i era epostklienter för att förhindra att viktiga meddelanden hamnar i skräpposten.

På medlemssidorna uppdaterar ni uppgifter om er såsom adress, telefon, epostadress, fartyg mm. medlemsidorna finner ni i  menyn under medlem. Skicka inte in adressändring etc till kansliet göruppdatering själv på medlemsidorna!


Länsstyrelsens information om eldningsförbud


Navigationssällskapet på facebook


Gå till medlemswebbshop


Gästhamn i Stockhholm
Guest Marina in Stockholm


Rumsbokning på LillöörarnaNavigationssällskapets medlemmar erhåller 10% rabatt på ej rabatterade varor hos Captains på Kommendörsgatan 26, Stockholm, uppge medlemsnr vid köp.


Ladda ned Båtägarguiden


Midsommar på Lillis

Midsommarfirandet med dans och lekar för vuxna och barn har genomförts och organiserats av entusiastiska medlemmar med bravur. Gräsmattor har klippts, blommor har tagits ut till ön, midsommarstång klätts, frågetävling har ordnats, tävlingar har genomförts, fiskdamm har ordnats för barnen med mera med mera.