Hoppa till innehåll

DJURGÅRDSHAMNEN

Avfallsplan

Hushållssopor

Hushållssopor lämnas under sommarsäsongen i sopkärl uppställda på hamnplanen.   

Grovsopor och farligt avfall

Gemensamma grovsopor inklusive farligt avfall från hamnanläggningen uppsamlas i samband med arbetsdag i hamnen. Normalt sker detta vid ett eller två tillfällen under sommarsäsongen. Avfallet transporteras bort genom Sällskapets försorg.   

Farligt avfall kan lämnas i Miljöstation på Norr Mälarstrand 31 (Preem, lon 18.043278/ lat 59.326561)  

För grovsopor hänvisas till stadens återvinningscentraler (tex ÅVC i Östberga).

Toalettavfall från båtar

Toalettavfall från fritidsbåtarna omhändertas i Sällskapets tömningsstation för latrin placerad i anslutning till sanitärutrymmena.  Sugtömningsstation finns tillgänglig i Skurusundet, Båtmacken (lon 18,22462/lat 59,3213)

Transportsstyrelsens föreskrift SJÖFS 2001:13 reglerar avfallshantering från fartyg. Enligt TSFS 2012:13 får inte utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar ske inom Sveriges sjöterritorium från och med 2015-04-01.