Hoppa till innehåll

MEDLEM

Navigationssällskapets Policy för sociala medier

Policyn beskriver riktlinjer för medlemmar och anställda inom Navigationssällskapet.

Sociala medier

Med sociala medier avses till exempel Facebook, bloggar, hemsidor, Twitter, Linkedln, Youtube, diskussionsforum och liknade forum. 

Sociala medier är ett effektivt forum att kommunicera med våra nuvarande och potentiella medlemmar. Syftet är att sprida information om våra aktiviteter och vår verksamhet, bildsätta och beskriva båtlivet och vara en aktiv aktör i samtal kring båtlivet. Utöver detta vill vi genom närvaro i sociala medier skapa överblick och få insyn i vad medlemmarna tycker och tänker i olika frågor och för att kunna interagera.

Det stärker också bilden av Navis som öppen och tillgänglig.

Kommunikation över internet innebär också risker.

Det som skrivs och sprids ut kan få stor spridning, vara svårt att stoppa och även orsaka skada.

Syftet med denna policy är att medlemmar och anställda ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjlighet att hitta till Navis.

Riktlinjer

Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Navigationssällskapet.

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap som aktiv medlem, anställd eller rent privat.

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller den i klubben som utsetts till ansvarig över sociala medier.

Allmän policy

I den mån Navigationssällskapet har officiella Facebook-sidor, Twitter, Instagram, bloggar, hemsidor, administreras dessa alltid av sällskapets anställda och funktionärer.

Navis ska informera och inspirera läsaren att söka mer information om klubben och båtlivet på t.ex. www.navis.se eller andra lämpliga forum för båtlivet.

Förhållningsregler

Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Visa respekt. Kommentera aldrig någon nedsättande.

Basera din kommunikation på fakta, inte uppfattningar eller rykten. Var tydlig för att undvika missförstånd. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.

Respektera klubbens medlemmars integritet – referera inte till en viss person utan att informera denne.

Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.

Var noga med till vem och var du länkar. Visa tydligt att det är en extern länk. Tänk också på att en länk kan komma att uppfattas som rekommendation från Navigationssällskapet.

Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i klubben om inte beslut fattats om att dessa ska kommuniceras.

Konflikter löses alltid off-line

Det är alltid lättare i ett respektfullt samtal lösa en konflikt och det lämnar inte ut konflikten till allmän beskådan.

Bemöt gärna med fakta och om du raderar kommentar eller inlägg, förklara sakligt varför.

Dokumentera om något går fel, ta gärna en skärmdump på det som hänt.

Den kan gälla kommentarer, spam etc. Anmäl händelsen till det sociala forumet och informera styrelsen eller ansvarig funktionär.

Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

Kom ihåg att svensk lag gäller även på nätet.

Om en medlem ignorerar dessa regler och riktlinjer kan kommentarer och inlägg i sociala medier döljas eller raderas omgående. Styrelsen kan då även kontakta medlemen och utfärda en varning. Om en medlem fortsätter eller om kommentarer och inlägg anses vara grova övertramp mot denna policy kan frågan behandlas av styrelsen som beslutar om lämpliga åtgärder.

Navigationssällskapets styrelse 2018-06-04