Hoppa till innehåll

OM NAVIS

Navigationssällskapet

Navigationssällskapet, eller kortare Navis, är en ideell förening med säte i Stockholm, som vänder sig till personer som är intresserade av navigation och båtliv. Vi har en egen båthamn på Djurgården för medlemmar, som önskar ha sin båt centralt i Stockholm. Vi har även två klubbholmar, Lillöörarna och Skepparholmen, samt arrenderar Västerviken i Stockholms skärgård.

Navigationssällskapet bildades 1922 av personer som såg att båtlivet blivit alltmer populärt och insåg att det behövdes en organisation för att främja utbildning i navigation och sjömanskap. Flera av dessa var yrkesmän på sjön som redan tidigare enskilt ägnat sig åt att utbilda privatpersoner. 1927 hade man utarbetat kursplaner och i sällskapets regi leddes kurser i inom- och utomskärsnavigation och båtkunskap.

Alltsedan dess har det varit sällskapets huvudsyfte att verka för säkerhet och trafikkultur på sjön och för ökade kunskaper i navigation, om båtar och motorer, och sedermera även om tekniskt avancerad navigationsutrustning.

Som ni ser ovan bildades Navigationssällskapet 1922. År 2012 firade vi 90-årsjubileum med en heldag i skärgården och på våra klubbholmar.