Hoppa till innehåll

OM NAVIS

Navis – Ägare av Svenska Sjö i snart 50 år

Sedan 1967 ägs och drivs Svenska Sjö gemensamt av landets båtklubbar, där Navis är en av huvudägarna. Bolaget startades som en reaktion på att medlemmarna inte fick det försäkringsskydd man önskade hos de dåvarande försäkringsbolagen. Båtklubbarna tog saken i egna händer och startade sitt eget försäkringsbolag, Svenska Sjö.

Sedan dess har Svenska Sjö legat i fronten vad gäller utveckling av båtförsäkring, i synnerhet det senaste årets utveckling av försäkringsskyddet. Att som medlem vara delägare ger dig dessutom direkta fördelar som du kan läsa mer om nedan.

Ett överskott från verksamheten går tillbaka till klubbar och medlemmar
I Svenska Sjö går 100 % av ett eventuellt överskott till båtförsäkringstagarna och till deras medlemsorganisationer som äger bolaget, för att utveckla medlemsnyttan. Svenska Sjö spelar därmed en viktig roll i utvecklingen av det Svenska organiserade båtlivet. I andra bolag går ett överskott av verksamheten till externa aktieägare.

Resultatbonus för kunder och klubbmedlemmar
Senaste året har Svenska Sjö delat ut 1,4 miljoner kronor i resultatbonus till kunder och medlemmar. Det betyder att du som kund och medlem i Navis kommer att få en reduktion på nästa års försäkringspremie.

Båtklubbsstödet – Svenska Sjö stödjer det ideella Båtklubbssverige
Förra året delade Svenska Sjö ut nästan 1 miljon kronor i stöd till landets båtklubbar, givetvis även till kryssarklubben och kretsarna.

Båtförsäkring med stora valmöjligheter och omfattande innehåll
Förra året uppdaterades båtförsäkring för medlemmar väsentligt. Den vanligaste försäkringen Hel Medlem utökades med allrisk och maskinskadeförsäkring utan premiepåslag. Den nya försäkringen Hel Plus etablerades, en försäkring som inte har åldersavdrag för de flesta komponenter vid delskada samt att den ersätter med fast överenskommet försäkringsvärde vid totalförlust.

Kompetent Skadereglering
Det går bra för Svenska Sjö, hela 86 % är mycket nöjda med hur Svenska Sjö hanterar en skada. Det är vi på Svenska Sjö mycket stolta över, och en trygghet för dig om oturen skulle vara framme.

Testa – räkna premie du också!
Du som klubbmedlem får 10 % rabatt på premien och 10 % rabatt för nautisk kompetens. Kontakta gärna Svenska Sjö för fri försäkringsgenomgång. Över 13 % fler nya medlemmar har valt Svenska Sjö, och om du väljer att teckna försäkring i Svenska Sjö utgår dessutom 100 kr i klubbstöd till Navis.