Hoppa till innehåll

MEDLEM

Information om personuppgiftsbehandling (GDPR) till Navigationssällskapets medlemmar

Navigationssällskapet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Navigationssällskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Navigationssällskapet genom att kontakta oss på kansli@navis.se. Medlemskapet i Navigationssällskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Navigationssällskapet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är [medlemsnr], [namn], [personnummer], [adress], [e-postadress] och [telefonnummer], [Nautisk kompetens], [Datum för vaktpass], [Funktionärsstatus], samt uppgifter om [Medlems Fartyg], som medlem registrerat hos Navigationssällskapet samt [Hamnavtal med personuppgifter samt fartygsuppgifter]. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Navigationssällskapet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Navigationssällskapet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Navigationssällskapet ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas Navigationssällskapet IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Navigationssällskapet samarbetar med för nödvändig behandling för Navigationssällskapet räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckerier för kuvertering och utskick av skrivelser och tidningar m.m. till medlemmar. Samtliga medlemsadresser lämnas till Svenska Båtunionen. Vi lämnar även dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Navigationssällskapet behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Navigationssällskapet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansli@navis.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att inträda som medlem i Navigationssällskapet bekräftar du att du mottagit och accepterat ovanstående information om personuppgiftsbehandling.