Hoppa till innehåll

LILLÖÖRARNA

Avfallsplan för Lillöörarna

Gäller fastigheten Örsö 1:56.

Hushållssopor
Hushållssopor kan lämnas i sopkärl uppställt mittemot lilla bryggan. Det är förbjudet att slänga glasflaskor och burkar i soptunnan för hushållssopor.
Tänk på att stickande och skärande föremål i sopsäcken kan skada personalen som hämtar soporna. Därför förpacka grillpinnar, skärvor och andra vassa föremål i exempelvis tidningspapper innan du slänger dem.

Det finns återvinningsstationer för glasflaskor, metallburkar och batterier vid Alsvik på Svartsö efter affären mot Svartsökrog.

Toalettavfall från båtar
Sugtömningsstation finns tillgänglig i Ingmarsö gästhamn Longitud 18.7555 Latitud 59.46516 samt Grinda Longitud 18.55463 Latitud 59.41483 och Södra Ljusterö, Ramsmora varv och marina Longitud 18.574826 Latitud 59.461225.

Transportsstyrelsens föreskrift SJÖFS 2001:13 reglerar avfallshantering från fartyg. Enligt TSFS 2012:13 får inte utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar ske inom Sveriges sjöterritorium från och med 2015-04-01.

Grovsopor och farligt avfall
Kan lämnas till grovavfallsfärjan enligt hämtning schemat via länken nedan.
https://roslagsvatten.se/osteraker/schema-grovavfallsfarjan/671