Hoppa till innehåll

OM NAVIS

Bevakning

Bevakning av navigationssällskapets anläggningar

I arbetet med att förebygga och utreda brott, skadegörelse och öka personsäkerheten har navigationssällskapet bevakning av anläggningarna.

Djurgårdshamnen har kameraövervakning dygnet runt med inspelningsfunktion, 10 st kameror finns uppsatta för övervakning av hamnområdet och hamnplan, inspelat material lagra upptill 30 dagar. Därutöver förkommer ronderande vakter.

Lillö-örarna har kameraövervakning dygnet runt med inspelningsfunktion, 4 st kameror finns uppsatta för bevakning av hamnen, inspelat material lagras upptill 30 dagar

Inspelat material utlämnas enbart till brottsbekämpande myndighet och försäkringsbolag vid behov.

Rättigheter,  om någon känner sig kränkt på något sätt så föreligger skyldighet att radera det material som är kränkande. Meddela kansli@navis.se om ni finner det aktuellt.

Kameraövervakning ger förmån av självriskreducering vid stöld av föreningens egendom.

Styrelsen har ansvar för säkerheten inom klubbens område och strävar efter att medlemmarna ska känna sig trygga. Förhoppningen med kameraövervakningen är att avskräcka och att stölder och skadegörelse avvärjs.

Kameraövervakningen sker i enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200)