Om hamnen

Navigationssällskapet har sedan 1925 en hamn i Ryssviken på Djurgården för medlemmar som ön­skar ha sin båt centralt förtöjd i Stockholm. Hamnen är öppen under som­mar­säsongen, 1 maj—31 oktober. Medlem kan få säsongs­plats för sin båt efter ansökan före 1 januari varje år. Tillfälliga platser (gäst­platser) anvisas av hamnmästaren. Hamnen om­fattar nu totalt 190 platser.

Förtöjning skall ske mellan boj och brygga. Till boj förtöjes lämpligen med hanfot för smidig sidojustering. Mot brygga användes fjädrande förtöj­ning. Visst svall före­kommer i hamnen var­för stäv skall hållas väl ut från bryggan.

På bryggorna finns uttag för elström, 10 A, 230 V, och tappkranar för sötvatten. I anslutning till klubbhuset finns toaletter och duschar, samt en utslagsho för por­tabla toaletter. Båttoalett eller septiktank får under inga omständigheter tömmas direkt ut i hamn­bassängen.

Grinden till hamnen är låst med kodlås dygnet runt. På nätterna bevakas hamnen som regel av en hamnvakt. Klubbrummet och sittgrupper utomhus är vanligen tillgängliga för medlemm­arna. För utomhusgrill tala med hamnmästaren. Närmaste livsmedelsbutik finns på Djurgårds­slätten, ca 600 meter från hamnen. Större livsmedelsbutiker finns vid Karlaplan.

Bilar kan inte parkeras vid hamnen. Stopp för lastning och lossning är dock tillåtet. Under helgerna är Djurgården avstängd för privat biltrafik. Hamnliggare kan efter ansökan hos Polisen erhålla tillstånd för inpassering på helger. Intill hamnen har spårvagn nr 7, som går till Kungsträdgården, sin ändhållplats. Museispårvagnar trafikerar ibland också sträckan hamnen—Norrmalmstorg. För övrigt ligger både Skansen och Gröna Lund, liksom också många fina museer, på bekvämt gångavstånd från hamnen.

För fartyg liggande i Djurgårdshamnen gäller Sällskapets Hamnreglemente.

Djurgårdshamnens Swish nr 123 132 50 83.

Vattenskoter

Nu finns det möjlighet för medlemmar att teckna förtöjningsavtal för vattenskoter i Djurgårdshamnen. Tre pontonplatser finns i skyddat läge längst in i hamnen bredvid Skepparens bod. I anslutning till dessa finns vattenpost och möjlighet att ansluta el. Förtöjningen sker på flytande pontoner så skotern ligger torrlagd. Ett förtöjningsavtal för sommarsäsongen tecknas likartat med de avtal som tillämpas för medlemmarnas båtar. Motsvarande tillgång till hamnens faciliteter ingår och bevakning sker genom medlemmarnas försorg samt kameror. Kostnad för perioden maj till och med oktober är 7 500 kr. 

Du som är intresserad, anmäl dig till kansliet, som är bemannat tisdag och torsdag mellan kl 12.00 och 15.00 eller på telefon 08-66194 94 alternativt kansli@navis.se.

Vinteravtal och tillfällig förtöjning när hamnen är stängd

Önskar du ligga kvar i hamnen över vintern, kontakta kansliet för info. Behöver förtöja tillfälligt när hamnen är stängd kontakta hamnkaptenen.

 

Position: N 59° 19,19': O 18° 06,40' sjökort 6142 (WGS 84).

Östra bryggan och parken vid Waldemarsudde.

Spårvagnshållplatsen i bakgrunden.