Kansli

 

Navigationssällskapets kansli ligger i klubbhuset vid Djurgårdshamnen. Där finns också hamnkontoret.

Adress:

Ryssviksvägen 12, 115 21 Stockholm

Telefon:

08-661 94 94 ank. 1

 

 

Hamnvärd:

0763093229

E-post:

kansli@navis.se - Medlems- och fakturarelaterade frågor

 

hamnen@navis.se - Frågor om Djurgårdshamnen

 

 

 

utbildning@navis.se - Frågor om kurser 

redaktor@navis.se - Synpunkter och bidrag till hemsidan och Navisbladet.

Telefontid:

Måndag-fredag kl 12.00-16.00

Expeditionstid: 

tisdag, torsdag kl 12.00-16.00

Kanslist:

Sarunrat Peangphetchkul (Alice)

 

 

Bankgiro:

5589-8134

Swish

Swish nr 123 132 50 83 Djurgårdshamnen
Swish nr 123 539 34 59 Lillöörarna
Swish nr 123 224 17 76 Skepparholmen
Obs! Enbart förtöjningsavgift och båthyra kan betalas med swish.

Uppge alltid vad betalning avser och antal, samt namn på klubbholmen, skriv i klubbholmens liggare att betalning gjort med swish, visa transaktionen i telefon för holmfunktionären vid uppmaning om detta.