Navigationssällskapets stadgar finns i denna pdf-fil