Hoppa till innehåll

Julhälsning

Julhälsningar från Navis

Mitt i julvädret “Pia” kommer en liten uppdatering från styrelsen. Än så länge har det
varit en bra höst och lugnt i vinterhamnen, med undantag för några få blåsiga dagar. Vi hoppas det fortsätter så. 

Den 22 november genomförde Navis det utlysta extra sammanträdet. Tack alla som tog er tid att komma. Mötet biföll enhälligt de föreslagna stadgeändringarna, vilket innebär att de nu är antagna. De nya stadgarna kommer att publiceras på hemsidan. Styrelsen har kvar uppdraget att göra en mer övergripande översyn av stadgarna, då denna justering syftade till att ändra val av styrelse. Det kommer att ske under nästa år.

Med vårt nya sätt att sköta kansliet med ideella krafter och nytt systemstöd, kommer också lite nya rutiner inför säsongen 2024.

Medlemsavgiften kommer vi t ex skicka ut första veckan i januari, dvs lite senare än tidigare år. 

Erbjudande om båtplats (avtal) för sommarsäsongen 2024 är på på väg ut till de som har en hamnplats tilldelad sig. Vi kommer att samtidigt som medlemsavgiften går ut också skicka ut en faktura för förtöjningsplats för sommarsäsongen 2024. Fullständig information kommer med det utskicket och den nya rutinen är att avtalet börjar gälla när faktura och medlemsavgift är betalda. Annars förverkas erbjudandet. På så sätt sparar vi administrativt arbete med att skicka underskrivna avtal fram och tillbaka.

När vi vet vilka som kommer att ligga kvar startar vi sedan att fördela de lediga platserna till er som står i kö. Vi börjar med det i mars. Har ni frågor om hamnplatser så vänd er till vår hamnkapten Jonathan, hamnen@navis.se

Vi alla i styrelsen tackar alla medlemmar för ett fantastiskt 2023. Nu ser vi fram emot att 2024 blir ännu bättre!

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen Navis