Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev mars 2024

Kära medlem.

Nu är det lågsäsong för båtlivet, men Navis har som vanligt tappra vinterliggare som ser efter både varandra, båtarna och hamnen när vi andra tänker på helt andra saker. Hamnen är fullt utnyttjad vilket är bra både för medlemmarna och Navis ekonomi. Ovanligt många har dessutom tillbringat tid i sina båtar och hamnen och det är trevligt! Vintern har hittills fortlöpt enligt plan, med några enstaka dagar med riktigt starka vindar. Inga allvarliga tillbud som tur är och nu går vi mot ljusare båttider!

Säsongsöppning av klubbholmarna och Djurgårdshamnen

  • Skepparholmen öppnar 28 april
  • Lillöörarna öppnar helgen 27-28 april
  • Sommarhamnen i Djurgårdshamnen öppnar 28 april. Observera att samtliga vinterliggare måste lämna sin vinterplats senast den 28 april, utan undantag. I mån av plats kan man flytta till sin tilldelade sommarplats tidigare, eller hitta en alternativ lösning efter överenskommelse med hamnvärd.
  • Hör gärna av dig till våra funktionärer om du kan hjälpa till. Det är mycket som ska fixas för att starta upp säsongen och vi behöver medlemskraften!

Holmvärdar och funktionärer

Årsstämman i Navis har beslutat att styrelseledamöter väljs in med ett mandat på ett år i taget. Styrelsen har beslutat att samma princip ska gälla för övriga funktionärer så som Holmvärdar och Hamnvärden. Inför styrelsens beslut om värdar för sommarsäsongen 2024 vill vi ha medlemmarnas input. Det kan gälla era erfarenheter från besök på våra holmar och i Djurgårdshamnen. Det kan även handla om ordning och reda, trivsel, men inte minst hur välkomnande våra holmar och hamn är. Beröm och konstruktiv kritik mottages tacksamt. Vi välkomnar även nominering av Holmvärd för Skepparholmen och Lillöörarna, samt Hamnvärd till Djurgårdshamnen, gärna med en motivering varför din kandidat (ny eller återval) ska få förtroendet. Under 2023 innehades dessa tre roller av Lennart Johansson, Tommy Andersson respektive Jonathan Bernhardt i nämnd ordning. Ditt bidrag till beslutsprocessen skickar du direkt till undertecknad ordförande Olle Durelius på mail ordforande@navis.se senast 2024-03-23. Tack på förhand för ditt bidrag till styrelsens beslut.

Tillämpning av prislistan för hamnliggare.

Ett av styrelsens viktiga uppdrag är att göra Navis till Stockholms trevligaste båtklubb. Baserat på input vi får från medlemmarna är vi på god väg, men vi är långt ifrån klara. En viktig princip som vi i styrelsen och funktionärer inom Navis håller högt är likabehandling. Det ska inte spela någon roll vem medlemmen känner, umgås med privat eller hur länge man varit medlem. När det gäller tilldelning av hamnplatser och kostnaden för detta så ska det vara lika för alla. Det innebär att vi tillämpar turordningsregler (kö) och att den publicerade prislistan gäller. För att helt eliminera risken för godtycklighet har styrelsen inför vintersäsongen 2023-2024 beslutat att alla medlemmar som tilldelats sommar- eller vinterplats betalar för hel säsong.

Förtida uppsägning av hamnplats

En annan princip styrelsen beslutat om är närliggande och för medlemmar som är osäkra på om de kommer att behöva hamnplatsen eller inte. Antingen p g a att man planerar att sälja sin båt, eller att man står i begrepp att köpa en. Vi tillämpar även här prislistan så som den är publicerad. Om man erbjuds hamnplats och tecknar avtal och betalt avgiften för densamma så gäller detta. Vi erbjuder tyvärr inte återbetalning pga att man inte kommer att kunna utnyttja platsen. Ett av huvudskälen är att om platsen med största sannolikhet inte kommer att användas, så ska Navis kunna tilldela denna i god tid till köande medlem enligt turordningsreglerna. Så att vi skapar rättvis fördelning och förutsägbarhet för våra medlemmar. Och på motsvarande sätt så går platsen vidare om man inte betalar sin faktura för hamnplats.

Förlängd säsong

I vissa fall finns det även önskemål att få ligga i hamnen innan sommarhamnen öppnat, eller att ligga kvar ett par veckor in på vintern efter sommarhamnen stängt. I mån av plats och i turordning försöker vi lösa dessa behov efter bästa förmåga. Vi tillämpar då samma dygnspris som under sommarsäsongen, som varierar mellan 150 och 350 kronor beroende på båtens storlek. Vi vill understryka att det endast gäller i mån av plats och efter överenskommelse med hamnvärden. God framförhållning ökar självklart förutsättningarna att lösa medlemmars behov.

Fler Y-bommar

Tack vare en stark ekonomi, så har styrelsen beslutat att investera i ytterligare 20 nya platser med y-bommar. Detta har varit ett starkt önskemål från många hamnliggare med lite mindre båtar. Vi passar på att göra detta redan nu i vår, för att slippa ta underhållskostnaden som annars krävts för att med dykare inspektera och underhålla/byta ut bojkättingar och beslag på dessa platser. Håll utkik efter arbetsdag då vi gemensamt installerar dessa för att hålla ned klubbens kostnad.

Årsstämma 23 april

Snart kommer vi att skicka ut kallelse till årsstämman i Navis med detaljer kring tid och plats. Vi vill redan nu flagga för att motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman, alltså 23 mars.

Motioner skickas till styrelsen@navis.se.

Förslag till valberedningen lämnas med fördel på mail till valberedning@navis.se.

Med hopp om en skön vår lägger vi snart vintern bakom oss och ser fram emot att kunna välkomna er till våra anläggningar igen.

Mvh
Olle Durelius
Ordförande Navigationssällskapet