Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev juni 2024

Varma sommarhälsningar Navismedlemmar! Nedan följer några uppdateringar från Djurgårdshamnen och våra klubbholmar.


Djurgårdshamnen

Det börjar bli dags att planera för renovering av klubbhuset. Härmed kommer ett allmänt upprop till alla medlemmar: Tror ni att ni, eller någon ni känner, kan bidra i processen? Hör av er! Allt ifrån arkitekt-, bygglovs-, bygg-, eller projekteringsexpertis kan komma till nytta.

Djurgårdshamnens miljö
Vi måste alla ta ansvar för vår påverkan på miljön. Var och en ansvarar för att allt som släpps ut i vattnet från båten är biologiskt nedbrytbart och inte skadar miljön. Tänk på vilka produkter du sköljer ner i havet när du t.ex. tvättar båten. Låt inte produkter som är farliga för vattenlevande organismer komma ut i havet.
Vi tar nu ett större grepp kring klubbens miljöarbete. I styrelsen har Fredrik Wilkens utsetts till miljöansvarig. Till honom kan du alltid vända dig med miljörelaterade frågor. Hamnreglemente och platsavtal kommer att förtydligas med avseende på det ansvar varje båtägare/besökare har. Ett arbete med att inventera båtbottenfärger på båtarna i Djurgårdshamnen är inlett. Nästa säsong kommer endast hamnliggare med bottenfärger godkända för Östersjön beredas permanent  plats i Djurgårdshamnen.
Klubbens avfallshanteringsplan för Djurgårdshamnen har godkänts av Stockholms stad. Stadens miljökontor har genomfört platsbesök i Djurgårdshamnen och inspekterat våra förhållanden. Det har resulterat i en inspektionsrapport med rekommenderade åtgärder som vi behöver överväga. Vår ambition är att arbeta systematiskt för att begränsa vår miljöpåverkan och minska risken för miljöskadliga incidenter.

Det skedde ett inbrott i hamnen en natt 04:30 i juni. Ett par (troligen påverkade) män klippte upp staketet vid cykelstället och stal med sig en cykel ut på gatan. Nattvakten gjorde ett exemplariskt jobb genom att gå fram till staketet och prata med männen men tog det smarta beslutet att inte följa efter dem ut på gatan. Polis kom till platsen men lyckades inte hitta männen eller cykeln.
Det är naturligtvis tråkigt att det sker. Samtidigt är bedömningen att det var en tillfällighetsstöld som dessutom inte gick obemärkt förbi. Vi ber er som går nattvakt att alltid ha varselvästen på er och vara extra synliga upp mot vägen. På samma tema ber vi alla medlemmar att vara uppmärksamma på vilka ni släpper in genom grinden – det händer att burkplockare försöker smita med in. Avvisa vänligt men bestämt. Hänger de kvar utanför grinden kan tomburkskärlet demonstrativt rullas in i klubbhuset.


Skepparholmen

Sista helgen i juni firade vi att Skepparholmen varit 100 år i Navigationssällskapets ägo, efter en gåva från bankmannen Nils Lundin. Vi hade en stolt ö-kommitté som hade fixat de bästa förutsättningarna för ett ordentligt firande, med hjälp av flera tjänstvilliga medlemmar. Det skålades i bubbel med snacks, fantastiska tårtor och fika (tack Rikard), vi hade dans till vår egen toastmaster och DJ Jochum som spelade klassiker på sin ”trådlösa” vevgrammofon, Skeppis egen sång sjöngs under ledning av Pirjo (textförfattare), Anders spelade härliga skärgårdsklassiker på sitt dragspel och Jan-Åke hade historielektion på temat Skeppis. Det blev en hel del rövarhistorier också men de passar inte för tryck :-). Det blev inte sämre av att solen sken över ett knappt 40-tal medlemmar och ca 13 båtar. Vi hade inte mindre än tre (inkl f d) holmvärdar på plats och vår mesta medlem Bosse, som gick med redan 1956!!! Senare följde tipspromenad och grillning. Det var dessutom ett nöje att få njuta av resultatet av allt hårt arbete på ön. Det var svårt att hitta en fläck som inte var nymålad eller nyoljad! Allt under ledning av Holmvärd Lennart Johansson, som inte duckar för att ta i själv och inspirera andra. Men det är också tydligt att det är ett lagarbete, vilket är grunden för hela Navis klubbverksamhet. Vi skapar trivseln tillsammans och alla bidrar efter sin förmåga och njuter av det vi gjort. Stort grattis till Navis och Skeppis i synnerhet – ja må de leva uti 200 år – med solvarma hälsningar från ordförande.

Navismedlemmarna hälsas välkomna till Skepparholmen. Arbetet med uppfräschning av ön som påbörjades förra säsongen har fortsatt i vår. Därför så finns det nu tillgång till varmvatten i både klubbhus och på diskbänken utanför toaletten samt på bastualtanen. Dessutom har vi satt upp ett partytält på altanen uppe på berget.

Hjärtligt välkomna hälsar vi i holmkommitten!


Lillöörarna

Kommittén tackar de närvarande medlemmarna för att midsommarfirandet blev lyckat. Till nästa år ser vi gärna ännu fler barnfamiljer!

Vi letar medlemmar som kan tänka sig att ansvara för festligheterna på Lillis (midsommarfirande, kräftskiva etc.) och gärna hålla i något vi skulle kunna kalla ”Barnens Lillisdag” eller liknande. Vi har segeljollar, hopptorn, studsmatta och andra faciliteter för de lite större barnen och gungor, lekhus och barnbad för de mindre. Sedan skulle det vara trevligt att åter starta upp vår populära musikafton. Det eventet är givetvis för alla ålderskategorier.

De fem yttersta bojarna är nu åtgärdade och på plats.

Våra stolar i ”Bodegan” behöver bytas. Om någon medlem känner till var vi kan få tag på ett trettiotal sådana från exempelvis offentliga lokaler eller restauranger som är ifärd med att byta inredning så är vi tacksamma.

Givet stor efterfrågan får man nu ha husdjur i hytt 1 i klubbhuset. Möjligheten gäller hytten och inte klubbstugans allmänna utrymmen.
Tommy och Lillis holmkommitt


Styrelsen Navigationssällskapet