Hoppa till innehåll

KURSVERKSAMHET

KURSER VÅREN 2024

UNDER VÅREN/SOMMAREN 2024 GENOMFÖR VI FÖLJANDE UTBILDNINGAR
Läs mer om innehållet i respektive utbildning på www.stenhardt.se, eller ring oss och fråga. Kursschemat och kursinnehåll kan förändras. Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till info@stenhardt.se eller på tel 08 321 750 respektive 070 810 25 50.

Rabatt för Navismedlemmar

Rabatt för första-års medlemmar är 50% på kursavgiften på Förarintyget. Till medlemmar längre tid liksom till andra kurser till medlemmar och deras familjer är det 20% rabatt på kursavgifter.


FÖRARINTYG två dagar

Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!
Lördag 2 & söndag 3 februari.
Lördag 2 & söndag 3 mars.
Kursavgift 2 325, studiematerial 675, båtpraktik 750, förhör 690
Totalt 4 440:- (Utan båtpraktik 3 690:-)


FÖRARINTYG in English in two days

Lördag 10 & söndag 11 februari. In English!
Lördag 6 & söndag 7 april. In English!
Lördag 4 & söndag 5 maj. In English!
Kursavgift 2 500, studiematerial 675, båtpraktik 750, förhör 690
Totalt 4 615:- (Without boat practice 3 865)


Kustskepparintyg

Kustskepparintyget ger behörighet att föra dvs fartyg som är 12×4 meter eller större.
Lördag 23 samt söndag 24 mars
Lördag 1, söndag 2 & 15 april
Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 100, båtpraktik 750, förhör 625.
Totalt 4 000:- (3250 om du har praktiken.)


KUSTSKEPPARINTYG in English in two days

Kustskepparintyget ger behörighet att föra båt från 12 x 4 meter, och större.
Lördag 18 & söndag 19 maj
Kursavgift 3 800. Tillkommande studiematerial 100, båtpraktik 750, förhör 625.
Totalt 5275:- (4 525 om du har praktiken.)


UPPGRADERING FRÅN FÄRSKT KUSTSKEPPARINTYG TILL FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, fyra dagar

På fyra dagar går vi igenom radar, SRC (VHF) och författningskunskap samt övrigt innehåll som erfordras. Ett radarpraktikpass liksom all litteratur ingår. Kursen vänder sig till dig vars Kustskepparintyg är yngre än 12 månader.

Klass VIII ger dig behörighet att föra båtar och vissa skepp mot betalning.

Innehåll:

SRC (VHF-intyg)
Söndag 9 mars
Söndag 14 april
Pris 1 770 inkl bok & prov

RADAR
Lördag 10 mars
Söndag 20 april
Pris 2 870 inkl praktik, bok & prov

HLR & BRANDÖVNING
Datum saknas än
Datum saknas än
Pris 2 950 inkl allt

FÖRFATTNINGSKUNSKAP
Söndag 16 mars
Söndag 21 april
Pris 2 545 inkl

För uppgradering totalt 10 135 inklusive moms, kurslitteratur och alla skrivningar samt radarpraktik och avgift till Chalmers för examen. Delkurserna kan också tas separat.