Rabatt för Navismedlemmar

Medlemmar i Navis har 50 % rabatt på kursen Förarintyg och erhåller 10 % rabatt på övriga kurser i aktuell kursplan. Nya medlemmar får 20 % rabatt på första kursen om annan än förarbevis under första året som medlem.
 


KURSER VÅREN/HÖSTEN 2021

T E O R I K U R S E R

FÖRARINTYG tre dagar
Förarintyget ger baskunskap i navigation och sjömanskap. Ta det först!

Kurstillfällen:
6,7 och 13 februari
20, 21 och 27 mars
8-9 maj (undervisning på engelska)
25-26 september och 2 oktober
6, 7 och 13 november
4-5 december (undervisning på engelska)
Kursavgift 2 325 kr, studiematerial 570 kr, båtpraktik 495 kr, förhör 450 kr
Totalt 3 840 kr.

KUSTSKEPPARINTYG tre dagar
Kustskepparintyget ger behörighet att föra fritidsskepp,
d.v.s. fartyg som är 12x4 meter eller större.

Kurstillfällen:
14, 20 och 21 februari
10, 11 och17 april
3, 9 och 10 oktober
14, 20 och 21 november

Kursavgift 2 525 kr.

Tillkommande studiematerial 100 kr, förhör 625 kr. Totalt 3 250 kr.
Båtpraktik är obligatorisk och tillkommer om du inte har den redan, 750 kr,

För dig som vill uppgradera ditt Kustskepparintyg till Fartygsbefälsexamen Klass VIII, så återstår fyra kursdagar. Om du har något av nedanstående sedan tidigare så kan du slippa göra om det.


HLR & Brand en dag

Kurstillfällen:
28 februari
1 maj
23 oktober
Kursavgift 2 750 kr.


SRC (VHF-intyg) en dag

Kurstillfällen:
27 februari
24 april
16 oktober
Kursavgift 950 kr. Studiehäfte 195 kr, prov 625 kr. Totalt 1 770 kr.

Radarintyg en dag

Kurstillfällen:
6 mars
25 april
17 oktober
Pris 2 995 kr inkl praktik, lärobok och prov.

Sjösäkerhet och författningskunskap

Kurstillfällen:
7 mars
2 maj
24 oktober
Pris 2 545 inkl bok och prov.


Seglingskurs fyra dagar

Kurstillfällen:
2-5 april
Kursavgift 5 950 kr. Intyg 350 kr per styck och mat ombord tillkommer.

Manöverintyg för högfartsbåt

Kurstillfällen:
22–23 maj
Pris 4 800 per person. Pris med egen båt 2 950 per person.


(Reservation för ändring av kurstillfällen)

Anmälningar till samtliga kurser liksom förfrågningar kan göras till via e-post till stenhardt@hotmail.com eller på tel. 08-32 17 50 eller 070-810 25 50.